Tumblelog by Soup.io
 • heyjude
 • unachica
 • shutters
 • strikeapose
 • newmarlasinger
 • jeffy
 • jajeczko
 • griber
 • shadowshow
 • thekillerinthecrowd
 • poljablka
 • macskottapancs
 • 50dagzarazy
 • laseen
 • forgetaboutit
 • Beatrix
 • deadmartian
 • silence24
 • mouw
 • 18alexa18
 • unitedsoupsphotoart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viachleb-i-wino chleb-i-wino
9924 fee5 500
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacappaque cappaque
lajf
Reposted fromjulios julios viaoutofmyhead outofmyhead
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaoutofmyhead outofmyhead
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viairbjarbirb irbjarbirb
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vialaj laj
3632 123b
Reposted fromoutoflove outoflove vialaj laj
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 vialaj laj
6933 c680
Reposted fromxopolly xopolly vialaj laj
5954 dc5f
Reposted fromdeviate deviate vialaj laj
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakookinkid kookinkid
2997 23d5 500

awakefulsleep:

“La Madone au coeur blessé” 1991 / Model : Lio / Photographer : Pierre et Gilles

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viairmelin irmelin
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viachouette chouettehow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viacheersbaby cheersbaby
2506 dc63

August 10 2017

[...] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie" ? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromcenturylove centurylove viayeahlow yeahlow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl