Tumblelog by Soup.io
 • heyjude
 • unachica
 • shutters
 • strikeapose
 • newmarlasinger
 • jeffy
 • jajeczko
 • griber
 • shadowshow
 • thekillerinthecrowd
 • poljablka
 • macskottapancs
 • 50dagzarazy
 • laseen
 • forgetaboutit
 • Beatrix
 • deadmartian
 • silence24
 • mouw
 • 18alexa18
 • unitedsoupsphotoart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

1077 6320 500
Reposted fromoll oll viatoskafkee toskafkee
Reposted fromneon neon viadrozdzi drozdzi
2414 80ab 500
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaagainnagain againnagain
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted frompapiertiger papiertiger viaCannonball Cannonball
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vialexxie lexxie
8155 9820 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viaagainnagain againnagain
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaspecialneeds specialneeds

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
0634 be30 500
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viaspecialneeds specialneeds
9881 57f1 500
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaFarbnebel Farbnebel
Reposted frominzynier inzynier viaFarbnebel Farbnebel
3037 6cf7
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaczinok czinok
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachouette chouette
3477 6af2
Reposted from0 0 viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl